Antol Citrus ANTOL CITRUS Spesielt egnet for fjerning av lim, tetningsmidler, fett og tung industriell tilsmussin.. Product #: 040

Antol Citrus

ANTOL CITRUS Spesielt egnet for fjerning av lim, tetningsmidler, fett og tung industriell tilsmussing. Trygg å bruke på harde overflater som lastebiler, tanker, metallplater og fliser.

Størrelse: 10 L

Sikkerhetsdatablad (SDS)