Marine Glasscoat Power Wash POWER WASH er et kraftig alkalisk vaskeprodukt for grov rengjøring.  Sikkerhetsdatablad (SDS).. Product #: 053

Marine Glasscoat Power Wash

POWER WASH Kraftig alkalisk vaskeprodukt for grov rengjøring. Fjerner vanskelig smuss, sot, fett og olje. En av Europas ledende vaskeprodukter for båt.

Størrelse: 1 L

Sikkerhetsdatablad (SDS)