Mercasol 847 AL MERCASOL 847 AL har høyt tørrstoff innhold og er for bruk ved profesjonell antirustbehandling av und.. Product #: 42200761

Mercasol 847 AL

MERCASOL 847 AL har høyt tørrstoff innhold og er for bruk ved profesjonell antirustbehandling av understell på kjøretøy hvor man ønsker mindre løsemiddelinnhold eller muligheten for å påføre et tykkere skikt. Mercasol 847 AL gir en bronsefarget beskyttelsesfilm og er spesielt egnet på overflater som er ekstra utsatt for steinsprut og liknende. På åpne flater med falser anbefales et tynt produkt som grunning f eks Mercasol 831 ML eller Mercasol Transparent ML. Produktet er løsemiddelbasert, men et High Solid produkt, som tilsier redusert innhold av løsemidler.

Størrelse: 60/208/950 L

Sikkerhetsdatablad (SDS)