Noxudol 3100 NOXUDOL 3100 er en vann- og polymerbasert lyddempingsmasse med lav densitet. Sikkerhetsdatablad (SD.. Product #: 012

Noxudol 3100

NOXUDOL 3100 er en vann- og polymerbasert lyddempingsmasse med lav densitet. Med sin viskoelastisitet omvandles lydbærende resonanser til varme. Produktet har god vedheft og er vannfast når den har tørket. Noxudol 3100 inneholder antirustmiddel og fungerer i tillegg som kondensbeskyttelse.

Størrelse: 1/5/20/208 L

Sikkerhetsdatablad (SDS)