Chelade CHELADE er en vannbasert rustomvandler, som skaper en kjemisk reaksjon og gjør rust om til en solid .. Product #: 055

Chelade

CHELADE er en vannbasert rustomvandler. Skaper en kjemisk reaksjon og gjør rust om til en solid primer. Minimerer forberedende arbeid i forhold til rustbehandling. 

Størrelse: 1/5 L 

Sikkerhetsdatablad (SDS)