Rustkiller EXP RUSTKILLER EXP består av en sterkt penetrerende olje som trenger ned i metallets porer, og nøytralis.. Product #: 054

Rustkiller EXP

RUSTKILLER EXP består av en sterkt penetrerende olje som trenger ned i metallets porer. Nøytraliserer galvaniske spenninger som er årsak til rusten. Produktet virker på tvers av alle metaller og legeringer. Kan sprøytes eller pensles på. Overflaten må være fri for rust før påføring. 

Størrelse: 5 L 

Sikkerhetsdatablad (SDS)